PROJECT
Nieuwe brochure over de nieuwe vennootschapswetgeving

KLANT
Febecoop

Op 1 mei 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van kracht. Dat had belangrijke gevolgen voor de coöperatieve vennootschappen in België. Febecoop, een adviesbureau gespecialiseerd in coöperaties, stelde daarom een uitgebreide brochure over de nieuwe vennootschapswetgeving op. Omdat de brochure in het Frans was geschreven, vroeg Peter Bosmans, directeur van Febecoop, me om ze naar het Nederlands te vertalen. Ik was immers vertrouwd met de filosofie en wetgeving rond coöperatief ondernemen. Hij signaleerde ook meteen dat de woordenschat in de nieuwe wetgeving ingrijpend veranderd was en bezorgde me de meest relevante wetteksten als referentiemateriaal.

Dankzij die proactieve houding verliep de samenwerking bijzonder vlot. Op basis van het referentiemateriaal maakte ik een terminologielijst aan in mijn vertaalsoftware, waardoor ik meteen de juiste Nederlandse vertaling voor een Franse term vond en die vertaling consequent kon toepassen. Ik maakte ook een eigen vertaalgeheugen voor Febecoop, zodat herhalingen binnen de teksten automatisch werden opgespoord en vertaald. Op die manier kon ik latere wijzigingen aan de brochure sneller en coherenter vertalen.

De brochure is een aanrader voor wie coöperatief onderneemt (of wil ondernemen). Ze schetst niet alleen het algemene kader van de nieuwe wetgeving en de coöperatieve principes, maar geeft ook aanwijzingen om bestaande statuten aan te passen. Je kan de brochure bestellen via de website van Febecoop.