Klaar voor de start!

Voilà, mijn eerste blogpost. Ik moet zeggen dat ik even schrik had voor een writers block, maar de afgelopen week leverde meer dan genoeg inspiratie op voor de rest van de maand. Een praatje over het Waals en Vlaams, de rechtbank van Halle die voor een eenvoudiger taalgebruik pleitte en het bezoek van een groep Oostenrijkers, materiaal genoeg om het over taal of vertalingen te hebben! Ik ga het in mijn eerste blog echter over nog iets anders hebben, nl. waarom freelancen of ondernemen? Waarom ondernemen? Ik koos er onlangs voor om volledig…meer lezen →

Zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking

In februari 2012 presenteerde 11.11.11 een ontluisterend rapport over BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden. Zo’n 100 miljoen euro uit diens budget zou de afgelopen jaren via belastingparadijzen gepasseerd zijn. Bovendien keerde ceo Hugo Bosmans zichzelf een riante verloning uit via management fees en zitpenningen. Er werden ook vragen gesteld bij de maatschappelijke relevantie van sommige gefinancierde projecten. Draagt een mega fitness center werkelijk bij tot de economische groei en duurzame ontwikkeling van een land? Draagt ontwikkelingssamenwerking hiertoe überhaupt bij? De problemen rond ontwikkelingssamenwerking zijn veelvuldig. Een eerste groot probleem is de conditionalisering…meer lezen →

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: een evidentie?

Bedrijven komen er graag mee in het nieuws en besteden er een mooie, uitgebreide pagina aan op hun website. De Vlaamse overheid probeert het principe al sinds 2000 te verspreiden. Zelfs de VN werkt er al sinds 1999 rond. Wat vroeger ook Corporate Social Responsibility genoemd werd, duikt vandaag als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op. MVO kan het best gezien worden als een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, van…meer lezen →

Mensenhandel de wereld uit?

Mensenhandel haalde de afgelopen maanden meermaals het nieuws. Wat is er aan de hand en wat wordt er tegen gedaan? De Verenigde Naties zette in 2000 een belangrijke stap in de bestrijding van mensenhandel door een internationaal geldende definitie voor mensenhandel op te stellen. Het Protocol ter Preventie, Bestrijding en Bestraffing van Mensenhandel omschrijft mensenhandel als “de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting of opvang van mensen, door middel van bedreiging of het gebruik van geweld of andere vormen van dwang, ontvoering, bedrog, misleiding, misbruik van macht of van een kwetsbare positie…meer lezen →

Vrouwen op het publieke toneel

De tijd dat de verwachtingshorizon van vrouwen niet verder dan de keuken kwam lijkt ver voorbij. Sinds de Tweede Wereldoorlog begeven ze zich steeds meer buitenshuis en nemen ze meer en meer deel aan het publieke leven, inclusief de politiek. Ter illustratie enkele cijfers: in 2010 bedroeg de activiteitsgraad van vrouwen 61,8% (t.o.v. 73,4% bij de mannen) en was ze nog steeds stijgend. Terwijl de Kamer tot de jaren 1970 tussen de 2 en 4% vrouwelijke vertegenwoordigers telde, steeg dit cijfer sinds 2003, dankzij de kieswet die bepaalt dat evenveel mannen als vrouwen…meer lezen →

Onderwijs is geen luxe, maar een recht

Animo standpunt van 29 februari 2012 n.a.v. voorstel van VOKA om inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs op te trekken. Animo wil het hoger onderwijs zo toegankelijk mogelijk houden voor iedereen. Animo verzet zich dan ook tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld aan hogescholen en universiteiten. Animo wil het hoger onderwijs zo toegankelijk mogelijk houden voor iedereen. Geld mag geen belemmering zijn voor gemotiveerde jongeren die graag verder willen studeren. Animo verzet zich dan ook tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld aan hogescholen en universiteiten. Besparen en nog eens besparen. Steeds is er de roep…meer lezen →

Er zijn geen ‘onschoolbare’ jongeren

Animo standpunt van 12 januari 2012 n.a.v. uitspraken door Mieke Van Hecke over 'onschoolbare jongeren'.  Animo reageert op de ontstane term 'onschoolbare' jongeren. Voor Animo zijn er geen ‘onschoolbare’ jongeren. Animo spreekt liever over gedemotiveerde leerlingen, aangezien de oorzaken van hun gedrag dan zowel bij de jongeren als bij hun omgeving gezocht kunnen worden. Voor Animo zijn er geen ‘onschoolbare’ jongeren. Deze omschrijving komt van de directeur-generaal van het katholieke onderwijs, Mieke Van Hecke. Op deze manier stigmatiseert ze de jongeren in kwestie en legt ze het probleem bijna volledig bij hen. Animo…meer lezen →