Vorige week gaf ik mijn top 10 van termen die we aan de financiële crisis te danken hebben. Ik vraag me dan snel af hoe Fransen of Italianen die woorden gebruiken. Nemen ze ze uit het Engels over of maken ze er hun eigen variant van? Deze week ging ik dus op zoek naar de Franse en Italiaanse vertalingen voor mijn termen. Er zitten -in tegenstelling tot bij de vertaling van sommige filmtitels- weinig verrassingen tussen.

De meeste financiële termen worden gewoon vertaald (zoals het in de eerste plaats hoort):

  • besmette activa: actifs toxiques, actifs compromis (Fr.) // attività tossiche, attività problematiche (It.). De ‘toxische’ varianten komen aanzienlijk vaker voor dan de ‘gecompromitteerde’ en ‘problematische’ activa.
  • afwikkelfonds: fonds de résolution (européen) (Fr.) // fondo di risoluzione (It.). De Frans- en Italiaanstaligen hebben het geluk dat ze een term hebben die vormelijk op het Engelse resolution lijkt en beide inhoudelijke componenten -oplossing en ontbinding- weergeeft. In het Nederlands vindt men soms ‘resolutiefonds’, maar de doorsnee lezer zal amper begrijpen wat daarmee wordt bedoeld.
  • crowdfunding: financement participatif, financement collectif solidaire (Fr.) // finanziamento collettivo, microfinanziamento diffuso (It.). Zowel in Frankrijk als in Italië duikt vaak crowdfunding zelf op. De betekenis lijkt voldoende bekend te zijn. De vertalingen werken hier verduidelijkend. Ze halen bepaalde aspecten van crowdfunding naar voren, zoals het participatieve karakter of het feit dat het eerder om kleine sommen gaat.
  • kredietunie: coopérative de crédit, caisse de crédit mutuel (Fr.) // cooperativa di credito (It.). De vertalingen leggen meer nadruk op het coöperatieve beheer binnen de unie.
  • shorten: vente à découvert (Fr.) // vendita allo scoperto (It.). Waar het Engels het accent legt op de snelheid waarmee de trader handelt (nog voor hij iets in zijn bezit heeft), belicht het Frans en het Italiaans net het feit dat hij niets in zijn bezit heeft. Het leidt bij de vertalingen van ‘naked’ en ‘covered short selling’ tot de eigenaardige combinaties ‘vente à découvert à nu/non couverte’, ‘vendita allo scoperto nuda/senza provvista di titoli garantita’, ‘vente à découvert “couverte”‘ en ‘vendita allo scoperto con provvista di titoli garantita’.

Twee meer beeldende termen vonden geen equivalent in de andere talen:

  • schaduwbankieren: wordt gewoon non-banque, banque non bancaire (Fr.) // non banca, impresa non bancaria (It.)
  • bad bank. Sommige journalisten nemen de term over. In het Frans duikt ook het leuke ‘banque poubelle’ op, in het Italiaans het eerder lachwekkende ‘banca cattiva’. De meeste vertalers grijpen echter terug naar de beschrijvende, Engelse varianten ‘defeasance bank’ en ‘asset management vehicle’: structure de défaisance, structure de gestion des actifs (Fr.) // veicolo di gestione delle attività (It.).

In slechts enkele gevallen kon de stylistische waarde van de oorspronkelijke termen enigszins worden doorgegeven:

  • credit crunch: crise de crédit (Fr.) // contrazione del credito (It.)
  • casinokapitalisme: capitalisme (de) casino (Fr.) // capitalismo casinò (It.)
  • flitskapitaal of hot money: capitaux fébriles, capitaux flottants (Fr.) // moneta calda, denaro caldo, capitali in fuga (It.)