PROJECT
Native artikel op fokus-online.be

KLANT
Alzheimer Liga Vlaanderen vzw

De Alzheimer Liga Vlaanderen wou meer aandacht vragen voor jongdementie, voor bij de 40’ers en 50’ers zelf. In het artikel focusten we op het belang van een vroege diagnose en op de dingen die een persoon met dementie nog wél kan. Zo probeerden we het stigma te verminderen. De problematiek was voor mij heel herkenbaar, omdat mijn grootvader ook aan dementie leed.

Jongdementie draagbaar maken

 

Dementie associëren we doorgaans met oudere mensen. Toch kan de aandoening ook bij 40’ers of 50’ers toeslaan. Jongdementie is een zware diagnose, zowel voor de persoon in kwestie als voor diens omgeving, maar gelukkig staan ze er niet alleen voor.

Dementie op jonge leeftijd?

Iedereen heeft al eens een mindere dag. Maar in sommige gevallen begin je je vragen te stellen: Is mijn collega weer een vergadering vergeten? Waarom is mijn partner plots zo apathisch? Wanneer het gaat om mensen jonger dan 65 jaar, denk je wellicht aan een burn-out, depressie, relatieproblemen… maar dementie? Wie kan dat vermoeden? Nochtans lijden in Vlaanderen minstens 5.400 mensen aan jongdementie. Minstens, want het is slechts het topje van de ijsberg.

Een moeizame diagnose…

We zien dementie als een aandoening die vooral ouderen treft. Bij jongere personen worden de symptomen eerder toegeschreven aan andere kwalen, zoals burn-out of depressie. Bovendien ziet de persoon in kwestie door de ziekte zelf geen probleem. Hij of zij zal net de laatste zijn om naar een arts te stappen. Jongdementie heeft ook verschillende oorzaken en varianten die samen kunnen voorkomen. Het zijn allemaal factoren die de diagnose bemoeilijken.

… die vaak voor opluchting zorgt

Het duurt daarom 4 tot 5 jaar voor de correcte diagnose wordt gesteld. Dat is kostbare tijd, zowel op het vlak van de behandeling als voor de omgeving. Ook al is dementie nog niet te genezen, je kan sommige vormen wel opvangen met gepaste medicatie. Daarnaast vormt de diagnose vaak een opluchting voor de omgeving. Eindelijk kunnen ze het vreemde gedrag van hun partner, ouder of vriend plaatsen en ermee leren omgaan.

Het duurt 4 tot 5 jaar voor de correcte diagnose wordt gesteld. Dat is kostbare tijd, zowel op het vlak van de behandeling als voor de omgeving.

Open communicatie voorkomt isolement

Jongdementie heeft een grote impact op het sociale leven van de betrokken personen. Door de gedrags- en taalproblemen die specifiek bij deze aandoening voorkomen, raken zij makkelijk geïsoleerd. Niet iedereen weet immers om te gaan met symptomen als prikkelbaarheid, schelden of remmingen die wegvallen. Zij hoeven er echter niet alleen voor te staan. Goede communicatie met de omgeving maakt vaak een verschil. Op die manier kan de persoon met jongdementie misschien aangepast werk verrichten of houden vrienden makkelijker contact.

Je bent niet alleen

Daarnaast betekent het contact met lotgenoten mogelijk een belangrijke steun. In Vlaanderen bestaan momenteel 8 familiegroepen rond jongdementie. Je ontmoet er niet alleen lotgenoten, maar krijgt er ook meer informatie over de diverse aspecten van jongdementie. Verder vindt elk najaar een Ontmoetingsdag Jongdementie plaats, met tal van workshops voor personen met de aandoening en hun omgeving. Telkens staat het versterken van de draagkracht en het benutten van de mogelijkheden, ondanks de ziekte, centraal.

Mantelzorgers hoeven de zorg voor de persoon met jongdementie niet alleen te dragen: een dagverblijf, thuisverpleging of de hulp van vrienden en familie maken de zorg draagbaar.

Vele schouders maken zorg lichter om te dragen

Tenslotte hoeven de mantelzorgers de zorg voor de persoon met jongdementie niet alleen te dragen. Een dagverblijf, thuisverpleging of de hulp van vrienden en familie helpen de zorg draagbaar te maken. Dat is geen falen, maar geeft de mantelzorger voldoende ademruimte. De overheid draagt trouwens haar steentje bij: tijdskrediet, loopbaanonderbreking of verlof voor medische bijstand creëren meer tijd voor zorg, terwijl allerlei tegemoetkomingen de zorg financieel draaglijker maken.

Jongdementie uit de vergeethoek

Jongdementie is waarschijnlijk het laatste waaraan je denkt wanneer je partner, collega of vriend zich plots anders gaat gedragen. Het loont echter de moeite snel een arts in te schakelen. De persoon in kwestie en zijn omgeving winnen zo kostbare tijd qua behandeling en begeleiding. Zij hoeven er namelijk niet alleen voor te staan. Een open communicatie en de juiste ondersteuning kunnen de aandoening draaglijker maken.