Organiseer en deel uw expertise in 3 eenvoudige stappen

 

Een blog of nieuwsbrief verspreiden, actief sociale media inzetten, vele organisaties en bedrijven willen eraan beginnen. Maar vaak weten ze niet welke inhoud ze het beste delen en hoe. Met content curation lost u dat probleem in 3 stappen op.

Wat is content curation?

Een writer’s block voorkomt u enkel via een systematische aanpak, tegenwoordig content curation genoemd. Na een kleine brainstorm blijkt namelijk dat de expertise binnen de organisatie of het bedrijf groot is. Die expertise komt natuurlijk ergens vandaan, al wordt ze niet altijd systematisch beheerd.

Bij content curation “vindt, organiseert, annoteert en deelt een individu (of team) de meest relevante en kwaliteitsvolle digitale inhoud over een bepaald onderwerp voor zijn doelpubliek” (Curata, p. 16). In mijn ogen is het echt een opdracht voor de ganse organisatie, waarbij onderling afspraken gemaakt worden en de aanpak duidelijk gecommuniceerd wordt. Het zou geen exclusieve verantwoordelijkheid van bv. de communicatieafdeling mogen zijn, al is het belangrijk dat iemand het geheel coördineert.

Stap 1: Interessante inhoud verzamelen

Content curation start met het verzamelen van boeiende inhoud voor uw doelpubliek. Nu circuleert er binnen elke organisatie een hoop informatie. Ze blijft echter meestal versnipperd. Er is geen duidelijk zicht op de aanwezige expertise. En wanneer iemand de organisatie verlaat, is de kans groot dat een essentieel stukje kennis verloren gaat. Zowel voor de kennisoverdracht binnen de organisatie als voor het cureren van content is het daarom belangrijk de aanwezige expertise in kaart te brengen.

Hou een digitale opruimdag

Ik ben daarbij gewonnen voor de aanpak door het AMVB en RedTree. De eerste heeft het in zijn DigiGIDS@work over een collectieve, digitale opruimdag. Alle informatie wordt dan samengebracht en geordend in een gemeenschappelijke mappenstructuur. Die wordt via het interne netwerk of toepassingen als Dropbox of Google Drive gedeeld. De introductie van een gemeenschappelijke werkruimte in plaats van afzonderlijke pc’s en persoonlijke mappen zou voor veel organisaties een wereld van verschil maken.

Gebruik bekende interfaces

De aanpak door RedTree sluit daar enigszins bij aan. Tijdens een Crosscast-seminarie over content marketing vertelde Pieter Ardinois over hun onderzoek naar de manier waarop de interne experts van IDEWE hun informatie beheerden. RedTree besloot daarop slechts enkele aanpassingen aan de bestaande praktijk aan te brengen.

Het bedrijf creëerde een browser plug-in om info gemakkelijk op intranet te publiceren. Het zorgde er ook voor dat de persoonlijke Dropbox van de experts met een gemeenschappelijke folder synchroniseert. Cruciaal voor het succes van dit project was hun geloof dat je vanuit de interfaces moet vertrekken die de gebruiker kent. U hoeft dus niet meteen te investeren in nieuwe (dure) software.

Stap 2: Inhoud organiseren en annoteren

Om content te cureren kan u beroep doen op gespecialiseerde software, zoals die van Curata. U kan ook de aanpak van het AMVB met die van de Nederlandse Atie de Heer combineren: een duidelijke mappenstructuur en naamgeving van de bestanden, in combinatie met een gezamenlijk afgesproken lijst metatags.

Daarbij is het belangrijk te kijken hoe de werknemers hun informatie organiseren en welke terminologie zij en het doelpubliek gebruiken. Het heeft weinig zin om intern en extern verschillende termen voor hetzelfde product te gebruiken.

Daarna checkt u of er voldoende variatie in de content-types zit. Indien nodig vult u uw materiaal aan via gerichte zoekopdrachten naar artikels, afbeeldingen, filmpjes, …

Stap 3: Cureren en delen

Zodra u de eerste 2 stappen gezet heeft, wordt het selecteren en delen van interessante inhoud veel gemakkelijker. Het is belangrijk dat u dan steeds vertrekt vanuit de noden van uw klanten en de kanalen waarop ze actief zijn. Neem dus ook de vragen van uw klanten onder de loep.

Daarnaast raadt Curata aan om op uw sector in plaats van op het eigen product te focussen. Zo ontwikkelt u een reputatie als expert en biedt u uw publiek boeiende inzichten. Kopieer niet simpelweg wat u vindt, maar voeg een stukje commentaar toe waaruit uw vakkennis blijkt.

In ieder geval heeft u het werk van de copywriter of sociale media manager een pak eenvoudiger gemaakt. We weten nu welke informatie we waar vinden. Aan inspiratie is er geen gebrek meer.

Meer info

Wilt u meer over informatiebeheer en content curation weten? Laat u door de volgende werken inspireren:

Natuurlijk ben ik nieuwsgierig naar uw ervaringen.

  • Hoe beheert uw organisatie haar expertise?
  • Welke oplossingen ontwikkelde ze om interessante informatie te cureren?