PROJECT
Samenvatting van de eerste evaluatie van de Zorgcentra na Seksueel Geweld

KLANT
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen bestrijdt elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het steunt daarbij projecten die gendergerelateerde geweld aanpakken. De Zorgcentra na Seksueel Geweld zijn een mijlpaal in de Belgische zorgverlening aan slachtoffers van seksueel geweld. Het Instituut wilde de resultaten van de eerste evaluatie van de centra dan ook delen met beleidsmakers, onderzoekers en het middenveld. In de samenvatting bundelde ik niet alleen de meest relevante vaststellingen, maar gaf ik ze ook zo toegankelijk mogelijk weer.